Website tạm ngưng hoạt động

Vì lý do Sáp nhập với trường Tiểu học Chánh Nghĩa, website tạm ngưng hoạt động. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!