Công khai chất lượng HK I - NH 2016-2017

Công khai chất lượng HK I - NH 2016-2017
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016-2017
             
Môn học Tổng số                             Chia ra
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Nội dung            
Tổng số học sinh 453 92 102 93 84 82
Số học sinh học 2 buổi/ngày 453 92 102 93 84 82
Nữ 213 42 51 46 44 30
Số học sinh học chia theo học lực 453 92 102 93 84 82
Toán 453 92 102 93 84 82
               - Hoàn thành tốt 304 70 76 55 54 49
               - Hoàn thành 136 20 24 33 26 33
               - Chưa hoàn thành 13 2 2 5 4  
Tiếng Việt 453 92 102 93 84 82
               - Hoàn thành tốt 250 45 58 60 56 31
               - Hoàn thành 191 44 38 33 27 49
               - Chưa hoàn thành 12 3 6   1 2
Đạo đức 453 92 102 93 84 82
               - Hoàn thành tốt 260 58 47 61 60 34
               - Hoàn thành 193 34 55 32 24 48
               - Chưa hoàn thành            
Tự nhiên - Xã hội 287 92 102 93 x x
               - Hoàn thành tốt 157 52 45 60 x x
               - Hoàn thành 130 40 57 33 x x
               - Chưa hoàn thành         x x
Khoa học 166 x x x 84 82
               - Hoàn thành tốt 122 x x x 56 66
               - Hoàn thành 43 x x x 28 15
               - Chưa hoàn thành 1 x x x   1
Lịch sử & Địa lí 166 x x x 84 82
               - Hoàn thành tốt 124 x x x 59 65
               - Hoàn thành 40 x x x 24 16
               - Chưa hoàn thành 2 x x x 1 1
Âm nhạc 453 92 102 93 84 82
               - Hoàn thành tốt 143 38 47 21 22 15
               - Hoàn thành 310 54 55 72 62 67
               - Chưa hoàn thành            
Mĩ thuật 453 92 102 93 84 82
               - Hoàn thành tốt 107 20 27 18 22 20
               - Hoàn thành 346 72 75 75 62 62
               - Chưa hoàn thành            
Thủ công, Kĩ thuật 453 92 102 93 84 82
               - Hoàn thành tốt 215 43 33 56 49 34
               - Hoàn thành 236 49 69 35 35 48
               - Chưa hoàn thành 2     2    
Thể dục 453 92 102 93 84 82
               - Hoàn thành tốt 135 25 32 28 27 23
               - Hoàn thành 318 67 70 65 57 59
               - Chưa hoàn thành            
Ngoại ngữ 361   102 93 84 82
               - Hoàn thành tốt 164   70 36 25 33
               - Hoàn thành 174   28 52 48 46
               - Chưa hoàn thành 23   4 5 11 3
2. Về năng lực            
Tự phục vụ 453 92 102 93 84 82
                 - Tốt 292 54 61 70 64 43
 - Đạt 148 33 35 23 20 37
 - Cần cố gắng 13 5 6     2
Hợp tác 453 92 102 93 84 82
                 - Tốt 296 55 63 71 64 43
 - Đạt 157 37 39 22 20 39
 - Cần cố gắng            
Tự học giải quyết vấn đề 453 92 102 93 84 82
                 - Tốt 276 53 55 71 54 43
 - Đạt 177 39 47 22 30 39
 - Cần cố gắng            
3. Về phẩm chất            
Chăm học chăm làm 453 92 102 93 84 82
                     - Tốt 289 44 64 71 66 44
 - Đạt 157 47 34 22 18 36
 - Cần cố gắng 7 1 4     2
Tự tin trách nhiệm 453 92 102 93 84 82
                 - Tốt 271 51 61 76 39 44
 - Đạt 177 40 38 16 45 38
 - Cần cố gắng 5 1 3 1    
Trung thực, kỷ luật 453 92 102 93 84 82
                 - Tốt 356 54 94 80 84 44
 - Đạt 97 38 8 13   38
 - Cần cố gắng            
Đoàn kết, yêu thương 453 92 102 93 84 82
                 - Tốt 424 78 102 93 84 67
 - Đạt 29 14       15
 - Cần cố gắng            
4. Số học sinh không đánh giá            
 
                                                                     Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 12 năm 2016

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây